Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği’ne Üye Olmak için BAŞVURU FORMUNU İNDİREREK doldurabilir ve aşağıdaki evraklarla beraber info@trktyd.org adresine gönderebilirsiniz.

Form ekinde gönderilmesi gereken belgeler:

EK-1 Şirket Sahibi/Ortağı/Yöneticisi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

EK-2 Şirket Yetkilisinin İmza Sirküsü

EK-3 Şirket adına üye olacak yetkilinin Adli Sicil Kaydı

EK-4 Şirket Faaliyet Belgesi