Değerli Sektör Mensuplarımız,

Sektörümüzün tek bir çatı altında birlik ve beraberlik içerisinde kurumsallaşarak sürdürülebilir gelişiminin ve büyümesinin sağlanması, sektörde beklenen kalite standartlarının korunarak geliştirilmesi amacıyla 10.05.2019 tarihinde İstanbul merkezli “Kentsel Tesis Yönetim Derneği”nin kuruluşunu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sizlerden aldığımız güç ile hızlı bir şekilde başlattığımız çalışmalarımızı önümüzdeki bir yıl içerisinde kurulması planlanan Türkiye’nin yedi bölgesindeki “Bölge Başkanlıkları” ile taçlandırmayı hedeflemekteyiz.

Tesis Yönetimi alanındaki yerli firmalarımızın kurumsal yapı çerçevesinde, ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurularak iyileştirmeye yönelik birçok çalışma yürütülmesi planlanmıştır. “Kentsel Tesis Yönetim Derneği” Tüzüğünde belirtildiği üzere, yapılacak çalışmaların büyük bir bölümü “Özel İhtisas Komisyonları” marifetiyle yürütülecektir. Komisyonlar tarafından hazırlanacak olan “Sektör Raporları” ve “Mevzuat” değişikliklerine ilişkin birçok konudaki taleplerimiz parlamento ve çeşitli platformlara taşınarak tüm süreçleri Yönetim Kurulumuzca takip edilecektir. Devlet teşvikleri ve fon kaynaklarından üyelerimizin fayda sağlaması amacıyla derneğimizin www.trktyd.org resmi web sayfasından sürekli güncel bilgilendirmeler yapılacaktır.

Sektörümüzde bulunan boşluk üzerine kurulan derneğimiz bünyesinde, nitelikli personel yetiştirilmesi ve devlet desteklerinden faydalanılarak istihdam edilmesi amacıyla hem üniversiteler nezdinde hem de ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde işbirlikleri yapılarak kısa vade de protokol imzalanması hedeflenmektedir. Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerine en uygun sistemi kurmak ve sürekli iyileştirmek adına Yönetim Kurulumuz ile 20.05.2019 tarihinde istişare toplantısı yapılmış olup yönetim kurulu toplantılarında alınan kararların ve faaliyetlerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda güncel olarak www.trktyd.org web sitesinden paylaşılmasına karar verilmiştir.

Bu bağlamda, Sizlerin desteği ile kısa süre içerisinde oluşturulan güç birliğiyle tesis yönetimi alanında yerel firmalarımızın yükselmesi için çok önemli fırsatlar sunacak olan bu girişimin üyesi olunabilmesi amacıyla ekte sunulan “Üye Başvuru Formu” hazırlanmıştır. Derneğimize üyelik için başvuru yapmak isteyen firmaların ekte sunulan form ile birlikte istenilen belgeleri info@trktyd.org İletmeleri gerekmektedir.

Kentsel Tesis Yönetim Derneği olarak; planladığımız tüm çalışmalarda üyelerimizin hak ve menfaatleri doğrultusunda hareket ederek, sektörümüze katma değer sağlayacak çalışmalar ile fark yaratarak tüm grupların ve şahsi menfaatlerin üzerinde temel politikalarla süreci yürüteceğimizin bilinmesini isteriz.

Kentsel Tesis Yönetim Derneğimizin ülkemize ve sektörümüze hayırlı olması diler saygılar sunarız.

Suat SANDALCI

Yönetim Kurulu Başkanı