Basın Bültenleri, Duyurular

Sektörel Mevcut Durum Analizi ve Kısa Orta Vadeli Sektörel Eylem Planlarının Geliştirilmesi Toplantısı

Kentsel Tesis Yönetim Derneği 06.07.2019 tarihinde Kurucu Başkanı Sayın Suat Sandalcı Başkanlığında, sektör temsilcilerinin katılımı ile “Sektörel Mevcut Durum Analizi ve Kısa Orta Vadeli Sektörel Eylem Planlarının Geliştirilmesine” yönelik toplantı gerçekleştirilmiştir. Son derece verimli geçen toplantıda, Sayın Suat Sandalcı, derneğin kuruluşundan bugüne kadar geçen kısa süre içerisinde gerçekleştirilen ziyaretler ve faaliyetlere ilişkin bilgi aktarmıştır. Dernek açılışının 20 Temmuz 2019 tarihinde yapılacağını belirten Sayın Sandalcı, açılış sonrası nitelikli personel yetiştirilmesi ve istihdama katkı sağlanması amacıyla yapılacak olan işbirlikleri ve projeler hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. Başkan Yardımcıları Sayın Elif Gökçelik ve Sayın Ali Hakan Dicle ise hazırlanan çalışma programı kapsamında, Sektörel ve Mesleki Standardizason Çalışmaları, Sektörel Rekabetin Güçlendirilmesi ve Pazar Geliştirme Çalışmaları hakkında üyeleri bilgilendirmişlerdir. Başkan Yardımcısı Sayın Özcan Aksu, toplantı gündeminde vurgulanan ve yapılacak olan çalışmaların yürütülmesinde Özel İhtisas Komisyonlarınnın büyük önem arz ettiği hususu ile Kurumsal Kapasite Geliştirme Çalışmaları hakkında bilgi aktarmıştır. Sektör Temsilcilerinin görüş ve önerilerini aktardıkları toplantıya gösterdikleri ilgiden dolayı Suat Sandalcı teşekkür etmiştir.