Basın Bültenleri

Kent Zirvesi Dergisi

Dünya’nın hiçbir yerinde Sektörel Dergi yayını bizdekine benzer bir rol üstlenmemiştir. Başka kültürlerde Dergi, düşüncenin geniş bir şekilde topluma yayılması için bir araçtır. Bizde ise bütün işaretler oradan gelecek. Bu yönüyle de ” Kent Zirvesi ” Dergisi önemli bir role sahiptir. Dergimiz 3 Aylık olarak yayımlanacaktır. Böylelikle Yurtdışı sektör liderlerine en kısa yoldan en çabuk şekilde ulaşacağız. Dergimiz Ülkemizde ve Yurtdışında geniş kitlelere ulaşacaktır, böylece hedeflediğimiz “Sektör İhtiyaçlarını ” amaçlara Ulaşacağız. Aynı zamanda Dergimiz Paydaş Firmalarımızı Ülke İçinde ve Dışında tanıtmak için de önemli bir araçtır.Yakında Dergimiz Tüm Yurtdışında dağıtılacaktır.
Saygılarımızla,
www.trktyd.org
www.tesisyonetimzirvesi.com